En stor del av produkterna på Tebo Protech finns bedömda och registrerade i Byggvarubedömningen och ett antal även i Sunda Hus.

Vid behov ser vi till att ytterligare produkter registreras och det går bra att kontakta oss om du har frågor gällande en specifik produkt.

Information om aktuella bedömningar finns på:

Byggvarubedömningen

Sunda Hus