Väldsutställningen "Tree of life" - Milano, Italien

Rengöring efter läggning och skydd av gångstråk/offentlig miljö

Behandlat med: Fila PRW200, Fila Deterdek och Fila MP90 Eco Plus

Material: Natursten/Agglomerat