KAKELFÖRENINGEN OCH BYGGKERAMIKRÅDET

Tebo Byggtillbehör är medlem i Kakelföreningen som består av tillverkare, importörer och distributörer av keramiska plattor, byggbruk, verktyg och tillbehör.

Kakelföreningen verkar för hög kvalitet och seriösa affärsmetoder i branschen samt för att bredda användningen av byggkeramik i Sverige.

Kakelföreningen och Plattsättningsentreprenörernas Riksförbund äger gemensamt Byggkeramikrådet. Byggkeramikrådet marknadsför byggkeramik, kakel och klinker i Sverige.

Regelbundet håller Byggkeramikrådet utbildningar samt utformar branschregler för keramikens användning i våtutrymmen.

Läs mer på Byggkeramikrådets hemsida »

 

FINFO

Finfo är den centrala lösningen inom bygg-, färg- och järnhandelsbrancherna för insamling, distribution och kvalitetssäkring av information mellan leverantörerna, butikerna och kunderna.

I Finfo samlas både generella (artikelnummer, benämningar, sökord, förpackningsinformation m.m.) och företagsunika (nettopriser) uppgifter på ett ställe.

Mer information om Finfo finns på deras hemsida »