Ofta är det listerna som är den sista detaljen i byggprojektet och valet kan avgöra rummets karaktär eller funktion.

Med olika färger, material, former och funktioner blir möjligheten stor till att skapa kundunika lösningar för varje projekt.