ALLMÄNT

Tebo Byggtillbehör AB reserverar sig för eventuella tryckfel, färg-nyansskillnader och storleksvariationer. Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, etc. är ungefärliga. Vid köp har kunden godkänt nedanstående villkor.

 

PRISER

Tebo Byggtillbehör AB reserverar sig för prisändringar. Prisjusteringar kan ske utan avisering. Aviserad prisjustering sker två gånger per år, 1/2 samt 15/9.

 

LEVERANSVILLKOR

Fraktavgifter debiteras enligt gällande fraktprislista eller efter överenskommelse.

 

BETALNINGSVILLKOR

Betalning skall ske senast vid den på fakturan angivna förfallodagen. Dröjsmålsränta tillkommer om betalning sker senare än förfallodagen.

 

ÄGANDERÄTT

Levererade varor förblir Tebo Byggtillbehör AB:s egendom till dess att de blivit till fullo betalda.

 

KONTROLL AV LEVERANSEN

Köparen är skyldig att kontrollera varorna vid leverans. Kontrollera att antal kolli överensstämmer med frakthandlingarna, att emballaget inte är skadat och att antal levererade enheter stämmer med följesedeln.

 

TRANSPORTSKADOR

Eventuella transportskador ska anmälas till transportören. Skadan skall nedtecknas på fraktsedeln och kvitteras av chauffören på plats.

 

ÖVRIGA FELAKTIGHETER

Övriga skador eller felaktigheter ska anmälas och reklameras hos Tebo Byggtillbehör AB inom 8 dagar. Om inte reklamation sker inom föreskriven tid går rätten till reklamation förlorad.

 

GARANTI

Vår garanti omfattar material- och fabrikationsfel och gäller 12 månader från försäljningsdatum.

 

RETURER OCH REKLAMATIONER

Vid retur eller reklamation ska Tebo Byggtillbehör AB kontaktas och ärendet får ett returnummer. Kontakt sker enklast via email till:

info@tebo.se alternativt per telefon på 08-96 70 44. Uppge alltid kundnamn, artikelnummer och kort beskrivning av orsak till reklamationen. Vid vissa reklamationer krävs även en bild.

Vid återsändande av retur/reklamation ska godset märkas med returnumret. Skicka även med en kopia på faktura/kvitto samt en kort beskrivning av orsaken till returen/reklamationen. Emballera varan väl. Frakt betalas av avsändaren.

Vid garantiärenden ersätter Tebo Byggtillbehör AB frakten i efterhand.

 

PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter enligt gällande personuppgiftslag.